Slimane AZEM vu par Muhend U Yahia

Bac akken ad the?red af Sliman Sazem, iwear. Tufam-iyi-d kukra? citu?. Tura nekkini dagi ad ini? kan ayen wala?, ayen sna?. Teqqime? deg wayen ni?en, d netta s timmad-is ara t id yinin albae? n wussan. Yerna at-id-yini xir n wakken ara-tid-ini? nekkini.
Sliman Sazem, sna?-t am akken it snen akw medden. Sme?sis?-as seg asmi me??iya?, sli? i medden akw heddren fell-as. Yu?al as-mi id zeggra? ar dagi, ar Fransa, nuda? anda ara te?ra?. R?i? aqaru-w yis macci d kra. A?as i?ef it steqsa?, a?as i-yi-d yera. Albae? n wussan a sent-id ieiwed akw yiwet yiwet.
Tura amek it sne? ?
Sliman Sazem yebda yett?eni, isuffu?ed i?ebsiyen, itt-eaday-ed di radyu uqbel ad lala? ar ddunit. Cfi?, hedder?-awen uqbel lgirra-nni, amek id saedayen i?ebsiyen-is di leqhawi.
Cfi? asmi id yusa ar Iee??ugen, innad ruha?-en sin iberdan, 1953 akw d 1954-nni, ?enna? dina, l?aci dayen akk ur-t-ttamne?-ara id yusan a te?ren.
Acu i wumi cfi? di?en, ma a?as ad seu? xems snin gg-weswae-nni, tagi ttam?art n yemma akkagi deg wexxam txeddem ce?wl-is af yiman-s t-ttawid wehdes wehdes :
A rebbi kecc d ameawen, aqla? nu?en, efka?-d ddwa, tsehlu? mara ulawen, tekkfu? fell-a? l?werba,
Maci snat, macci tlata, qwant fell-a? tlufa, macci dayen ara-d-ne?kku....
A-tt-weh?e? sidi rebbi lealamin amek argaz-agi, amek yu?al... yisem-is, ta?ect-is, leh?ur-is, snitra-ni ines, amek u?alen aezizit af leqbayel.
Niqal d leib akw win yett?enin, netta sme?sisen-as gg-wexxam : am?ar, win me??iyen, argaz, tame?ut... win islan i ta?ect-is amzun yecca yeswa. Win ikkren ar waye? yenna-yas : "am akken is yenna Sliman Sazem...."
Asmi i?enna "Effe? a yajrad tamurt-iw", sli? i imeqwranen mi heddren qqaren-as : "Sliman Sazem wwint ar l?ebs... Sliman Sazem wwint ar lhebs... Ay?er ? Isuf?ed ta?ect anda is yeqqar : eff? a yajrad tamurt-iw. Anwi i d ajrad ? D irumiyen. Tura wwint ar lhebs...." Iqqim ac?al ula wi yeslan yis.
Lggira tekker macci d aqesser. Asmi yu?al inulfad, itt-awid tin-akken is yeqqar :
"A Rebbi lmudeber,
sefd-ana? ime?awen,
ay a?nin, aya jebbar,
r?em wigad yemmuten,
azned lehna akw d ssber,
i wigad id yeqqimen...
Ttu? ayen yellan d asefru,
ttu? ayen yellan d lem?ayen,
d ul-iw ig jer?en yettru,
?ef le?bab yemmuten,
ur uffi? ddwa ?ellu,
ur-iyi nfeen ime?awen...
Ma yettru w-ul d amejru?,
?urwen akw lexbar ayen,
yemmut wem?ar d umec?u?,
bb?ir lajel i ru?en...
Tasa-w te?req ar daxel,
af lhem yekkren di leama,
wa yemmut ?ef lbatel,
wa s ??ur akw d cckama...
Te?l-id fell-a? lhiba,
sbe? tameddit nu?en,
lwe?c yu?al d tlaba,
lxuf yezda? deg wulawen...
Ferqen le?bab d watmaten,
kul yiwen ixeddem rray-is,
yekker leqtil garasen,
ur yaeqil ?ed ax?im-is...
earqen a? le?bab d yaedawen,
naeweq wa ara d nesteqsi,
tceal tmes deg wulawen,
la n-ttraggu, tugwi att-xsi..."